Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-1°

-

13

Februari

27%

-

12

Mars

32%

-

12

April

43%

14°

-

13

Maj

46%

19°

-

15

Juni

47%

22°

-

16

Juli

50%

23°

-

16

Augusti

50%

23°

-

13

September

46%

19°

-

12

Oktober

42%

14°

-

12

November

21%

-

13

December

15%

-

16