Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-1°

-

14

Februari

28%

-

12

Mars

31%

-

12

April

44%

13°

-

13

Maj

47%

19°

-

15

Juni

48%

22°

-

16

Juli

50%

23°

-

16

Augusti

50%

23°

-

13

September

46%

19°

-

13

Oktober

43%

13°

-

12

November

21%

-

14

December

15%

-

17