Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-2°

-

13

Februari

25%

-1°

-

12

Mars

31%

-

12

April

40%

13°

-

13

Maj

44%

19°

-

14

Juni

45%

22°

-

16

Juli

47%

23°

-

16

Augusti

49%

23°

-

13

September

45%

18°

-

12

Oktober

38%

13°

-

11

November

19%

-

13

December

14%

-

14