Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-2°

-

15

Februari

29%

-

13

Mars

34%

-

13

April

42%

12°

-

14

Maj

46%

18°

-

15

Juni

46%

20°

-

17

Juli

49%

22°

-

15

Augusti

50%

21°

-

13

September

46%

18°

-

12

Oktober

43%

12°

-

12

November

23%

-

14

December

18%

-

17