Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-2°

-

12

Februari

25%

-1°

-

12

Mars

31%

-

11

April

40%

13°

-

13

Maj

44%

19°

-

15

Juni

44%

21°

-

16

Juli

46%

23°

-

16

Augusti

49%

22°

-

13

September

45%

18°

-

12

Oktober

39%

13°

-

11

November

20%

-

12

December

15%

-

14