Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-4°

-

16

Februari

29%

-3°

-

14

Mars

34%

-

13

April

43%

14°

-

11

Maj

54%

21°

-

11

Juni

57%

25°

-

12

Juli

60%

26°

-

11

Augusti

60%

26°

-

9

September

53%

20°

-

9

Oktober

40%

12°

-

10

November

18%

-

15

December

14%

-1°

-

19