Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-3°

-

16

Februari

29%

-2°

-

14

Mars

35%

-

13

April

45%

15°

-

11

Maj

57%

22°

-

11

Juni

60%

25°

-

11

Juli

64%

27°

-

10

Augusti

65%

26°

-

8

September

60%

21°

-

8

Oktober

44%

12°

-

9

November

20%

-

14

December

14%

-

19