Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-2°

-

12

Februari

24%

-1°

-

10

Mars

32%

-

10

April

40%

13°

-

11

Maj

47%

20°

-

13

Juni

47%

23°

-

14

Juli

49%

24°

-

14

Augusti

52%

24°

-

12

September

46%

19°

-

11

Oktober

37%

12°

-

10

November

20%

-

12

December

14%

-

13