Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-1°

-

13

Februari

30%

-

11

Mars

36%

-

10

April

45%

14°

-

10

Maj

53%

21°

-

12

Juni

54%

24°

-

13

Juli

57%

26°

-

12

Augusti

59%

26°

-

10

September

54%

21°

-

10

Oktober

45%

14°

-

9

November

24%

-

12

December

19%

-

13