Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

15

Februari

26%

14

Mars

36%

12

April

48%

14°

11

Maj

58%

20°

16°

10

Juni

64%

25°

21°

10

Juli

68%

28°

24°

8

Augusti

69%

27°

24°

7

September

64%

22°

20°

8

Oktober

49%

15°

15°

10

November

24%

14

December

18%

16