Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-4°

-

14

Februari

25%

-3°

-

12

Mars

32%

-

12

April

41%

14°

-

11

Maj

51%

21°

-

11

Juni

54%

24°

-

12

Juli

56%

25°

-

13

Augusti

57%

25°

-

10

September

50%

19°

-

10

Oktober

38%

12°

-

9

November

18%

-

13

December

14%

-1°

-

16