Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-1°

-

12

Februari

26%

-

11

Mars

33%

-

11

April

39%

14°

-

13

Maj

43%

19°

-

15

Juni

44%

22°

-

16

Juli

46%

24°

-

17

Augusti

50%

23°

-

13

September

45%

20°

-

11

Oktober

40%

14°

-

11

November

22%

-

11

December

17%

-

14