Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-1°

-

12

Februari

26%

-

11

Mars

32%

-

11

April

41%

14°

-

13

Maj

44%

19°

-

15

Juni

45%

22°

-

16

Juli

48%

24°

-

16

Augusti

50%

23°

-

13

September

45%

19°

-

12

Oktober

40%

14°

-

11

November

21%

-

12

December

15%

-

14