Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-2°

-

15

Februari

30%

-1°

-

13

Mars

36%

-

12

April

44%

15°

-

11

Maj

54%

22°

-

11

Juni

58%

25°

-

12

Juli

63%

27°

-

10

Augusti

64%

26°

-

8

September

58%

21°

-

9

Oktober

45%

13°

-

9

November

22%

-

13

December

15%

-

17