Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-3°

-

15

Februari

30%

-2°

-

12

Mars

36%

-

12

April

44%

14°

-

11

Maj

54%

21°

-

12

Juni

57%

25°

-

12

Juli

62%

27°

-

11

Augusti

64%

26°

-

9

September

57%

20°

-

9

Oktober

44%

12°

-

9

November

22%

-

13

December

15%

-

17