Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-2°

-

11

Februari

26%

-

11

Mars

33%

-

10

April

39%

14°

-

13

Maj

46%

20°

-

15

Juni

48%

23°

-

15

Juli

50%

24°

-

15

Augusti

54%

24°

-

12

September

49%

20°

-

11

Oktober

41%

14°

-

10

November

24%

-

11

December

19%

-

12