Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-1°

-

11

Februari

28%

-

11

Mars

34%

-

11

April

38%

14°

-

13

Maj

45%

19°

-

15

Juni

47%

22°

-

15

Juli

50%

24°

-

15

Augusti

54%

23°

-

12

September

50%

20°

-

10

Oktober

44%

14°

-

9

November

29%

-

11

December

24%

-

12