Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-1°

-

11

Februari

27%

-

11

Mars

34%

-

10

April

39%

14°

-

13

Maj

46%

20°

-

14

Juni

49%

23°

-

15

Juli

52%

25°

-

14

Augusti

56%

24°

-

11

September

50%

21°

-

10

Oktober

43%

15°

-

9

November

26%

-

10

December

22%

-

12