Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-2°

-

12

Februari

28%

-

12

Mars

34%

-

11

April

38%

13°

-

14

Maj

43%

18°

-

16

Juni

45%

21°

-

16

Juli

48%

23°

-

16

Augusti

52%

22°

-

13

September

48%

19°

-

11

Oktober

43%

13°

-

10

November

27%

-

11

December

21%

-

13