Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-4°

-

14

Februari

27%

-2°

-

12

Mars

34%

-

12

April

41%

13°

-

12

Maj

51%

21°

-

12

Juni

52%

24°

-

14

Juli

53%

25°

-

14

Augusti

55%

24°

-

12

September

49%

19°

-

11

Oktober

38%

12°

-

10

November

19%

-

12

December

14%

-1°

-

16