Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-4°

-

16

Februari

27%

-3°

-

12

Mars

35%

-

12

April

41%

12°

-

12

Maj

52%

20°

-

12

Juni

52%

23°

-

14

Juli

52%

24°

-

14

Augusti

54%

23°

-

12

September

45%

18°

-

12

Oktober

35%

11°

-

11

November

17%

-

14

December

13%

-1°

-

17