Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-3°

-

12

Februari

27%

-2°

-

10

Mars

33%

-

10

April

40%

14°

-

12

Maj

49%

21°

-

12

Juni

51%

24°

-

13

Juli

54%

26°

-

14

Augusti

56%

25°

-

10

September

48%

20°

-

10

Oktober

40%

13°

-

8

November

21%

-

11

December

16%

-

13