Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-2°

12

Februari

27%

-1°

10

Mars

33%

10

April

40%

14°

12

Maj

50%

22°

14°

11

Juni

51%

24°

18°

13

Juli

54%

26°

22°

14

Augusti

56%

25°

23°

11

September

49%

20°

19°

10

Oktober

40%

13°

15°

9

November

20%

10°

11

December

15%

13