Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

13

Februari

30%

12

Mars

39%

10

April

47%

14°

10°

9

Maj

59%

20°

15°

9

Juni

65%

25°

21°

8

Juli

70%

27°

24°

7

Augusti

70%

27°

24°

6

September

67%

22°

21°

7

Oktober

54%

16°

16°

8

November

32%

10°

12°

11

December

21%

15