Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

32°

28°

8

Februari

73%

32°

28°

5

Mars

66%

32°

29°

11

April

56%

31°

29°

17

Maj

54%

29°

28°

18

Juni

66%

29°

27°

10

Juli

64%

28°

26°

11

Augusti

66%

28°

25°

12

September

71%

29°

26°

11

Oktober

70%

30°

26°

12

November

70%

31°

28°

13

December

69%

31°

28°

12