Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

32°

28°

10

Februari

67%

32°

28°

4

Mars

56%

32°

29°

12

April

48%

30°

29°

17

Maj

55%

30°

28°

15

Juni

66%

29°

27°

7

Juli

66%

29°

26°

7

Augusti

67%

29°

25°

8

September

69%

30°

26°

7

Oktober

69%

30°

26°

8

November

66%

31°

28°

11

December

63%

31°

28°

13