Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

28°

28°

13

Februari

63%

28°

28°

13

Mars

60%

28°

28°

17

April

58%

28°

28°

22

Maj

63%

28°

27°

18

Juni

69%

28°

26°

7

Juli

66%

28°

25°

6

Augusti

65%

28°

25°

7

September

64%

28°

25°

8

Oktober

63%

29°

26°

12

November

60%

28°

27°

18

December

63%

28°

28°

16