Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

31°

-

19

Februari

55%

31°

-

16

Mars

55%

31°

-

20

April

58%

30°

-

14

Maj

65%

30°

-

4

Juni

73%

29°

-

1

Juli

72%

28°

-

1

Augusti

74%

29°

-

0

September

75%

31°

-

0

Oktober

76%

33°

-

2

November

70%

33°

-

6

December

59%

32°

-

17