Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

28°

-

14

Februari

61%

28°

-

12

Mars

61%

28°

-

15

April

57%

28°

-

18

Maj

65%

28°

-

13

Juni

74%

28°

-

4

Juli

73%

28°

-

4

Augusti

73%

28°

-

4

September

68%

29°

-

5

Oktober

64%

29°

-

9

November

60%

28°

-

15

December

58%

27°

-

17