Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

71%

32°

28°

7

Februari

75%

32°

28°

5

Mars

69%

32°

29°

10

April

60%

31°

29°

17

Maj

54%

29°

28°

19

Juni

66%

29°

27°

12

Juli

63%

28°

26°

13

Augusti

66%

28°

25°

13

September

72%

29°

26°

12

Oktober

71%

30°

26°

12

November

73%

31°

28°

14

December

71%

32°

28°

12