Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

28°

-

15

Februari

61%

28°

-

13

Mars

61%

28°

-

16

April

57%

28°

-

18

Maj

65%

28°

-

12

Juni

75%

28°

-

3

Juli

74%

28°

-

3

Augusti

75%

29°

-

3

September

69%

29°

-

4

Oktober

65%

29°

-

9

November

60%

28°

-

16

December

58%

27°

-

18