Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

29°

28°

20

Februari

47%

29°

28°

17

Mars

52%

29°

29°

20

April

58%

29°

28°

15

Maj

64%

27°

27°

5

Juni

69%

26°

26°

2

Juli

72%

26°

25°

3

Augusti

76%

27°

24°

1

September

80%

30°

24°

1

Oktober

78%

32°

25°

2

November

69%

32°

27°

6

December

53%

30°

28°

16