Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

28°

-

14

Februari

62%

28°

-

13

Mars

62%

28°

-

16

April

58%

27°

-

18

Maj

65%

27°

-

12

Juni

73%

27°

-

4

Juli

72%

27°

-

4

Augusti

73%

28°

-

4

September

69%

29°

-

4

Oktober

66%

29°

-

9

November

62%

28°

-

15

December

60%

27°

-

17