Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

31°

-

13

Februari

63%

32°

-

10

Mars

59%

31°

-

15

April

49%

30°

-

16

Maj

50%

28°

-

10

Juni

57%

27°

-

3

Juli

55%

27°

-

3

Augusti

53%

28°

-

4

September

57%

29°

-

3

Oktober

63%

31°

-

5

November

64%

32°

-

10

December

62%

31°

-

15