Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

32°

-

10

Februari

65%

32°

-

5

Mars

54%

32°

-

12

April

44%

30°

-

17

Maj

54%

30°

-

13

Juni

65%

29°

-

6

Juli

65%

29°

-

6

Augusti

66%

29°

-

5

September

67%

30°

-

4

Oktober

68%

31°

-

7

November

68%

31°

-

9

December

61%

31°

-

13