Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

31°

-

15

Februari

60%

31°

-

11

Mars

57%

31°

-

16

April

50%

29°

-

15

Maj

53%

28°

-

8

Juni

59%

27°

-

3

Juli

57%

27°

-

2

Augusti

54%

28°

-

2

September

58%

29°

-

2

Oktober

63%

31°

-

4

November

64%

32°

-

9

December

60%

31°

-

16