Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

32°

28°

13

Februari

63%

32°

29°

8

Mars

54%

32°

29°

15

April

49%

31°

29°

17

Maj

60%

30°

28°

12

Juni

70%

30°

27°

6

Juli

68%

29°

26°

6

Augusti

70%

30°

25°

5

September

71%

30°

26°

4

Oktober

72%

31°

26°

6

November

71%

32°

28°

8

December

62%

32°

28°

14