Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

27°

-

17

Februari

63%

27°

-

15

Mars

61%

27°

-

18

April

56%

25°

-

18

Maj

61%

24°

-

10

Juni

69%

24°

-

3

Juli

70%

24°

-

3

Augusti

70%

25°

-

3

September

71%

26°

-

2

Oktober

72%

28°

-

6

November

65%

27°

-

14

December

59%

27°

-

19