Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

32°

-

16

Februari

58%

32°

-

13

Mars

56%

32°

-

17

April

55%

31°

-

14

Maj

61%

30°

-

6

Juni

68%

30°

-

1

Juli

66%

29°

-

1

Augusti

66%

30°

-

1

September

68%

32°

-

1

Oktober

72%

33°

-

2

November

69%

34°

-

6

December

61%

33°

-

15