Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

23°

-

14

Februari

34%

23°

-

14

Mars

35%

26°

-

14

April

41%

29°

-

13

Maj

41%

31°

-

16

Juni

44%

31°

-

17

Juli

59%

32°

-

14

Augusti

56%

32°

-

16

September

52%

32°

-

14

Oktober

51%

30°

-

12

November

45%

28°

-

13

December

41%

24°

-

13