Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

30°

-

14

Februari

66%

30°

-

9

Mars

63%

31°

-

9

April

61%

31°

-

7

Maj

56%

31°

-

18

Juni

44%

30°

-

21

Juli

49%

30°

-

24

Augusti

53%

31°

-

21

September

54%

31°

-

17

Oktober

55%

31°

-

18

November

55%

31°

-

22

December

56%

30°

-

20