Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

30°

27°

14

Februari

68%

30°

26°

8

Mars

63%

30°

27°

10

April

63%

31°

27°

6

Maj

59%

31°

27°

19

Juni

48%

30°

27°

21

Juli

53%

30°

28°

25

Augusti

55%

31°

29°

23

September

55%

31°

29°

19

Oktober

55%

31°

29°

20

November

56%

30°

28°

25

December

58%

30°

27°

21