Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

13

Februari

50%

-

12

Mars

54%

10°

-

13

April

57%

16°

-

14

Maj

65%

20°

-

14

Juni

73%

24°

-

9

Juli

86%

27°

-

4

Augusti

86%

28°

-

4

September

80%

24°

-

5

Oktober

65%

18°

-

7

November

53%

11°

-

9

December

42%

-

13