Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

13

Februari

49%

-

12

Mars

54%

-

13

April

56%

14°

-

14

Maj

63%

19°

-

15

Juni

72%

22°

-

9

Juli

85%

26°

-

4

Augusti

85%

26°

-

4

September

80%

23°

-

5

Oktober

64%

17°

-

7

November

52%

-

10

December

42%

-

13