Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-1°

-

12

Februari

52%

-1°

-

12

Mars

56%

-

14

April

57%

-

15

Maj

65%

15°

-

14

Juni

82%

21°

-

7

Juli

91%

26°

-

4

Augusti

90%

26°

-

5

September

87%

22°

-

5

Oktober

67%

14°

-

10

November

56%

-

10

December

48%

-

12