Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

11

Februari

47%

-

11

Mars

54%

11°

-

11

April

57%

16°

-

11

Maj

65%

21°

-

11

Juni

75%

25°

-

7

Juli

88%

29°

-

4

Augusti

88%

29°

-

4

September

82%

25°

-

4

Oktober

66%

19°

-

7

November

53%

12°

-

8

December

40%

-

12