Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

12

Februari

47%

-

12

Mars

54%

-

12

April

56%

14°

-

12

Maj

64%

19°

-

12

Juni

79%

24°

-

7

Juli

90%

28°

-

4

Augusti

90%

28°

-

4

September

84%

25°

-

4

Oktober

67%

18°

-

7

November

54%

11°

-

9

December

44%

-

12