Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-

14

Februari

51%

-

12

Mars

54%

11°

-

12

April

57%

16°

-

13

Maj

64%

21°

-

13

Juni

72%

25°

-

9

Juli

80%

28°

-

5

Augusti

80%

28°

-

5

September

76%

24°

-

5

Oktober

62%

18°

-

8

November

52%

12°

-

10

December

44%

-

14