Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

13

Februari

50%

-

11

Mars

56%

12°

-

12

April

58%

18°

-

12

Maj

68%

25°

-

9

Juni

84%

31°

-

4

Juli

93%

36°

-

6

Augusti

92%

36°

-

7

September

88%

31°

-

5

Oktober

70%

23°

-

6

November

58%

15°

-

9

December

46%

-

12