Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-

13

Februari

63%

-

12

Mars

56%

-

13

April

56%

13°

-

15

Maj

61%

18°

-

17

Juni

68%

22°

-

12

Juli

77%

25°

-

5

Augusti

76%

25°

-

5

September

74%

22°

-

6

Oktober

63%

16°

-

10

November

55%

-

11

December

53%

-

13